Klíšťata a onemocnění přenosná z klíšťat na psy

23.03.2021 00:00

Klíšťata a onemocnění přenosná z klíšťat na psy

Klíšťata patří mezi nejdůležitější vnější parazity psů v jarních až podzimních měsících roku. Tito parazité mají vliv na zdraví jak člověka tak i zvířete, protože přenášejí různá nebezpečná onemocnění, a proto si zaslouží zvýšenou pozornost ze strany majitelů zvířat i veterinářů.

Klíště je celosvětově se vyskytující parazit. Psi v Evropě mohou být napadeni 11 různými druhy klíšťat, jejichž biologie, ekologie, výskyt a role jako přenašeče onemocnění se výrazně liší. Všechny druhy klíšťat v Evropě parazitující u psů patří mezi trojhostitelská klíšťata, to znamená že různá vývojová stádia tohoto parazita (larva, nymfa a dospělec) sají krev u různých živočichů, čímž se zvyšuje pravděpodobnost přenosu onemocnění z rezervoárového savce (hlodavec) na psa nebo člověka. Pes a člověk bývá nejčastěji napadán dospělci klíšťat. Mezi nejčastěji identifikované druhy klíšťat u psů patří zástupci rodu Ixodes, Ripicephalus a Dermacentor.

Onemocnění přenášená klíšťaty jsou způsobena bakteriemi, prvoky, viry a v jednom případě toxinem. Nejdůležitější choroby jsou tyto:

Lymská borelióza
Lymská borelióza je nejčastější a nejdůležitější onemocnění přenášené klíšťaty v našich podmínkách. Klíšťaty rodu Ixodes je přenášena jak na člověka tak i na psy. Původcem onemocnění je bakterie Borelia burgdorferi, kterou je infikováno 10-20% klíšťat v Evropě. Psi jsou často napadeni velkým množstvím klíšťat, proto riziko infekce Boreliemi je poměrně velké. Borelie ovlivňují imunitní systém tak, že vznikají chronické záněty v různých orgánech, které vedou k jejich trvalému poškození. Příznaky této nemoci jsou nespecifické: zhoršení celkového zdravotního stavu, vysoké horečky, záněty kloubů (otoky, kulhání, odmítání pohybu), zvětšení mízních uzlin, zhoršení funkce ledvin nebo neurologické příznaky v pozdních stádiích nemoci. Pro nespecifické příznaky je stanovení diagnózy obtížné a často zpožděné. K terapii se používají dlouhodobě antibiotika, ale terapie je úspěšná pouze tehdy pokud je započata na počátku onemocnění. Onemocnění po přechodu do chronicity je nevyléčitelné, postižení psi odmítají chodit, mají neurologické deficity nebo jim selhávají ledviny.

Ehrlichióza
Ehrlichióza je způsobena bakteriemi patřících do skupiny Rickettsií. Rickettsie jsou významným patogenem v humánní i veterinární medicíně přenášené klíšťaty rodu Riphicephalus a Dermacentor. Psí ehrlichióza je způsobena bakterií Ehrlichia canis, která napadá buňky imunitního systému. Příznaky tohoto onemocnění jsou taktéž nespecifické což zapříčiňuje pozdní diagnózu: záchvaty horečky, zvětšení mízních uzlin a sleziny, dýchací potíže, krvácení, anémie a časté bakteriální infekce. Podobně jako u Boreliózy je průběh tohoto onemocnění chronický se zhoršující se tendencí. Terapie je možná ale většinou pro zpoždění neefektivní. Nemocní psi hubnou a trpí častými infekcemi kůže a dýchacího aparátu, které přinutí majitele k eutanázii zvířete.

Babezióza 
Psí babezióza způsobená prvokem Babezia canis je pravděpodobně nejznámější onemocnění přenosné z klíšťat na psa v jižních krajích. Tato choroba se vyskytuje ve středomořských zemích, což souvisí s výskytem vektora klíštěte Rhipicephalus sanguineus a Dermacentor reticulatus. Infikovaná klíšťata se mohou se svým hostitelem dostat i do České republiky, nálezy již byly potvrzeny v sousedním Slovensku, Německu a Polsku.
Babezie napadají červené krvinky, kde se množí. Po namnožení dochází k poškození krvinky a infekci a poškození dalších krvinek. Příznaky této nemoci jsou : horečka, apatie, anémie, žloutenka a krev v moči. Akutní případy končí často smrtí. Terapie je možná, ale náročná.

Klíštěcí paralýza 
Kromě nebezpečných patogenů přenášených klíšťaty je popsána intoxikace, která je způsobena klíštěcím toxinem. Samičky klíšťat rodu Dermacentor a Ixodes produkují neurotoxin, který při masivním napadení samičkami klíšťat způsobuje ochrnutí pánevních končetin, které postupuje směrem k hlavě. Smrt je následkem ochrnutí dýchacích svalů. Terapií je okamžité odstranění klíšťat a podpora životních funkcí.

K nakažení dochází v průběhu sání klíštěte, ale až po určité době po přisátí (asi 2 hodiny), proto je důležité včasné odstranění nalezených klíšťat.
Všechny tyto nemoci jsou velmi nebezpečné pro psy i člověka. Jejich nebezpečnost je dána trvalým poškozením orgánů a imunitního stavu postižených jedinců, obtížnou a ve většině případů pozdě stanovenou diagnózou a ne vždy efektivní terapií těchto chorob.

Účinná prevence
Prevence napadení klíšťaty je nejjednodušší a nejefektivnější metodou jak bránit vzniku výše popsaným chorob.
Na našem trhu existuje široká nabídka antiparazitik. Z aplikačních forem se nejvíce osvědčily antiparazitární obojky s práškovou technologií a preparáty spot-on. Většina těchto preparátů zabijí klíšťata kontaktem s ošetřenou srstí nebo až po přisátí, tento způsob působení není vždy dostatečný pro prevenci přenosu výše uvedených chorob. Důležitou charakteristikou antiparazitik z preventivního hlediska je repelentní účinek preparátu, který většinu klíšťat odpudí ještě před napadením nebo při kontaktu s ošetřenou srstí. U psů milujících vodu je ještě důležité zdůraznit, aby se účinnost těchto preparátů nesnižovala stykem s vodou.

Mezi chovateli jsou zejména oblíbené obojky Kiltix? a Bolfo?, které mají dlouhou tradici v ošetřování psů před vnějšími parazity. V nedávné době byl vyvinut spot-on preparát s kombinací látek imidacloprid a permetrin, který jako jediný ve studiích prokázal dostatečnou repelenci, schopnou zabránit přenosu Lymské boreliózy po aplikaci Borelia pozitivních klíšťat na testované psy.

Klíšťata a nemoci jimi přenášené jsou vážným zdravotním rizikem pro všechny psy, ale v dnešní době díky moderním antiparazitikům je možné tento problém efektivně kontrolovat.

 

Zpět