Před 

       

 

Po

     

      Před úpravou          

PŘED

     Po úpravě

PO